8-HADİS-İ ŞERİFLERLE ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEK

HADİS-İ ŞERİFLERLE ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEK

“Dalaletten kurtulup hidayet bulmayı istiyorsanız, Kur-an-ı Kerim’i ders edinin” Hadis-i Şerif

Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor:
“Benim hadislerim tartışılacak, tartışıldığı vakit siz KUR’AN’A bakın, benim hadislerim Kur’an’ı kerime ters düşmez.” (EL CABIR MÜSNAD)

“Benden Kur’an dışında hiç birşey yazmayın. Kim benden Kur’an dışında bir şey yazmışsa imha etsin.” (Müslim-Zühd bölümü, Müsned hanbel-3/12, 21-33)


Efendimiz (S.A.V) Allah‘a mülaki olmayı imanın esaslarından saymıştır;

S.BUHARİ 1.CİLD, 58.SAHİFE, 47.HADİS (CİBRİL HADİS): İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed s.a.v. bir gün ashabıyla otururken Cebrail a.s. insan sıfatıyla gelir ve Peygamber Efendimize s.a.v. yaklaşır ve söyle sorar:
“Kale imane ya Rasulallah……iman nedir ya Resulallah?”
Peygamber Efendimiz s.a.v. cevap verir:
“Kalel imanü en tu’mine billahi ve melaiketihi ve likaihi ve Resulihi:
Allah’a, meleklerine ve Allah’a ulaşmaya ve Resullerine inanmak
ve tu’mine bil ba’si:
ve öldükten sonra dirileceğimize inanmak”

S.MÜSLİM 1.CİLD, SAHİFE-63: “İMAN; Allaha, meleklerine, kitabına, Allah’a kavuşmaya, peygamberlerine inanman, öldükten sonra dirilmeye inanman ve kaderin hepsine iman etmendir.”

S.MÜSLİM 1.CİLD, SAHİFE-60-61: “İMAN; meleklerine, kitabına, Allah’a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve keza sonra dirilmeye iman etmendir.”

“Allah’ım SANA MÜLAKİ OLMAYA İMAN EDEN, KADERİNE RAZI OLAN, VERDİĞİNE KANAAT EDEN NEFSİ MUTMAİNNE İSTERİM.” (Hadisi kutsi-nasihul ibad )

“Peygamber (S.A.V) Efendimizin teheccüd namazındaki duası: “Yarabbi sana Mülaki Olmak HAKTIR” (Sahihi –Buhari 4.Cilt 575. hadis)

“Peygamberimiz SAV efendimiz namaz kılmak için ayağa kalkarak “Melik bin Dugsum nerede? diye sordu. Oradakilerden birisi ” O Allah’ı ve O’nun Resulünü sevmeyen bir münafıktır” dedi. Peygamberimiz SAV ”Öyle deme sırf ALLAH’IN VECHİNİ (ZATINI ) DİLEYEREK, La ilahe illallah dediğini görmüyormusun? Allah, sırf Allah’ın vechini dileyerek, La ilahe illallah diyen kimseyi cehennem ateşine haram kılmıştır.”(Buhari-Muslim Riyadussalihin s.1170 nr.1531)

“Vehb ibnu Münebbih’in anlattığına göre kendisine: “Lâilâhe illallah cennetin anahtarı değil mi? dendi de: “Evet, öyledir ama dişsiz anahtar olur mu? Dişleri olan anahtarın varsa kapın açılır, yoksa kapalı kalır, açılmaz” cevabını verdi. (Buhârî, Cenâiz 1 )
“Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın resulü olduğuma şehadet ediniz. Bu iki cümleye inanarak Allah’a mülaki olan (Ruhunu Allah’a ulaştıran) bir kulun cennetten mahrum kalması düşünülemez.”(Riyadussalihin s.389)

“Ben Allah’tan başka ilah olmadığına, benimde O’nun Resulü olduğuma şehadet ederim. Bu iki şehadeti canü gönülden söyleyip Allah’a yöneleni Allah’ın cehennem ateşinden koruyacağına kesinlikle şehadet ederim.” (Ahmed b. Hanbel-Müsned)

Hadis-i kudsî’de Hakk Celle ve Alâ Hazretleri şöyle buyuruyor:
“Ey kullarım ! Ben zulmü kendime haram kıldığım gibi onu aranızda da yasak kıldım. O halde sakın birbirinize zulm etmeyiniz. Ey kullarım ! Hepiniz dalalettesiniz, tek Benim hidayete erdirdiklerim müstesna; o halde DİLEYİN, de sizi hidayete erdireyim. ” (Muslim- Riyazussalihin s.137)

“Kim Allah’a Ulaşmaya Muhabbet Duyarsa, Allah da Onu Kendisine Ulaştırmaya Muhabbet Duyar. Kim Allah’a Ulaşmayı Kerih Görürse, Allah da Onu Kendisine Ulaştırmayı Kerih Görür.” (K: Sahihi Buhari 12. cilt hadis no. 2043).

Peygamber Efendimiz S.A.V. ilk Cuma Hutbesinde şöyle buyuruyor:
“Size ölüm gelmeden Rabbinize ulaşın ve teslim olun”

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem;
“Kim Allah’a kavuşmak isterse, Allah da ona kavuşmak ister. Kim Allah’a kavuşmak istemezse, Allah da ona kavuşmayı arzu etmez” buyurdu. Bunun üzerine ben:

  • Yâ Resûlallah! Ölümü sevmediği için mi (kavuşmak istemez)? Öyleyse hepimiz ölümü sevmeyiz, dedim.
  • “Hayır, öyle değil. Mü’mine Allah’ın rahmeti, rızâsı ve cenneti müjdelendiği zaman Allah Teâlâ’ya kavuşmak ister; işte o zaman Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Kâfire Allah’ın azâbı, gazabı haber verildiği zaman Allah’a kavuşmaktan hoşlanmaz; Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz” buyurdu.”
    (Kaynak: Müslim, Zikir 14-17. Ayrıca bk. Buhârî, Rikak 41; Tirmizî, Cenâiz 67, Zühd 6; Nesâî, Cenâiz 10; İbni Mâce, Zühd 31)

“ALLAH CEBRAİLİ BANA GÖNDERDİĞİ SURETLERİN EN GÜZELİNDE İNDİRDİCEBRAİL ŞÖYLE DEDİ:
EY MUHAMED ! YÜCE ALLAH‘IN SANA SELAM SÖYLÜYOR VE ŞÖYLE BUYURUYOR: “BEN DÜNYAYI DOSTLARIM İÇİN ACI BULANIK, DAR VE SIKINTILI OLMASINI VAHYETTİM.TA Kİ BANA KAVUŞMAYI ÖZLESİNLER, BANA KAVUŞMAYI DİLESİNLER. BEN DÜNYAYI DOSTLARIM İÇİN BİR ZİNDAN ,DÜŞMANLARIM İÇİNDE BİR CENNET OLARAK YARATTIM.” (CAMİUS SAĞIR)

Hadis No : 3276—Ravi: Aişe
Resulullah (sav) buyurdular ki: “Rahim Arş’a asılıdır, der ki: “Kim beni sıla öderse Allah da ona sıla etsin. Kim benden koparsa Allah da ondan kopsun.”

Hadis-i kudsî’de Hakk Celle ve Alâ Hazretleri şöyle buyuruyor:
“Sonra ben yüzümle onlara yönelirim. Yüzümle yöneldiğim bir kimseye neyi vermek istidiğimi, herhangi bir kimsenin bileceğini mi sanırsınız?”
(Allah-u Teâlâ devamla şöyle buyurdu.)
“Onlara ilk vereceğim şey, nûru kalplerine akıtmaktır. İşte o zaman ben onlardan haber verdiğim gibi, onlar da benden haber verirler.” (Hâkim)

Resulullah (sav) buyurdu ki: “Kıyamet günü, şişman, iri bir adam mizana getirilip tartılır da, Allah indinde sinek kanadı kadar ağırlığı olmadığı görülür”
Resulullah (sav) ilave etti: “Dilerseniz şu ayeti okuyun: “Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlar için hiçbir tartıda bulunmayacağız” (Hadis No: 0691)
Not:Bahsedilen ayet Kehf 105

“İBADET, DUA EDEN MÜ’MİNİN RUHUNUN YÜKSELEREK ALLAH’A ULAŞMASIDIR.” (TIRMIZİ,DA’VAT,112 )

“Ruhlar toplu cemaatlerdir. Onlardan birbiriyle tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar da ayrılırlar.” (Buharî, Enbiya)

“Mutu en kalbe temutu”
“Ey insanlar! ölmeden evvel ölün, Allah’a dönün ki, Allah size ondan yedi yüze kadar artan yardımlarda bulunsun.” (Acluni keşfü’l hafa c2. shf:291 (2669)

Resulullah (SAV) Efendimiz Rabb’ ından naklen anlatıyor:“Allah-ü Teâlâ şöyle buyurdu: Ben gizli bir hazine idim, bilinmemi istedim. Halkı yarattım, nimetlerimi onlara sevdirdim. Böylece Beni bildiler.” (Buhari, Edeb 13; Müslim, Birr 17, (2555)

“Kendisine bir musibet gelen müslüman Allah’ın emrettiği: “inna lillahi ve inna ileyhi raci’un, allahümme ecirni fi musibeti vahluf li hayran minha: “Biz Allah’ınız ve ancak O’na döneceğiz. Bana bu musibetim için ücret ver. Ve bana bunun arkasından daha hayırlısını ver” derse Allah o musibeti alır ve mutlaka daha hayırlısını verir.” (Müslim, Cenaiz 3, 918; Tirmizi, Daavat 88, 3516; Kütüb-ü Sitte, c.9, 3233)

Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh’den şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlu’llâh Salla’llâhu aleyhi ve sellem’den işittim ki:

  • (Allâh’ın kerem ve rahmeti olmadıkça) hiç bir kişiyi onun güzel işi ve ibâdeti Cennet’e koyamaz, buyurdu. Bunun üzerine Ashâb:
  • Yâ Resûla’llâh! Sizi de mi koyamaz? Diye sormuşlardı da Resûl-i Ekrem şöyle cevap verdi:
  • Evet beni de Allâh’ın fazlı ve rahmeti bürümedikçe yalnız ibâdetim Cennet’e koyamaz. Bu vechile Ashâb’ım! İş ve ibâdetinizde (i’tidâl ile hareket edip) ifrat ve tefritten sakınınız. Doğru yoldan gidip ALLAH’A YAKLASINIZ ! Sakın sizin hiç biriniz (sâlih olsun, fâsik olsun) ölüm temennî etmesin! Çünkü o, hayır ve ihsan sâhibi ise (yaşayıp) hayrını, ihsânını arttırması umulur; eğer günahkâr bir kişi ise (yine yaşayıp günün birisinde) tevbe ederek Allâh’ın rızâsını dilemesi me’muldür. (Ebu davud 1:Tirmizi 19 Mukaddime 17)

“Unutmayın ki sizden hiç kimseye, yaptığı amel, cenneti kazandırmayacaktır” buyurdu.
-“Sen de mi (amelinle cennete gidemiyeceksin) ey Allah’ın Resulü?” dediler.

  • “Evet, ben de”, dedi, Allah affı ve rahmeti ile muamele etmezse ben de!” (Buhari, İman 16-29, Ezan 81, Rikak 18; Müslim, Salat 283, (782); Muvatta, Salatu’l-Leyl 4, (1, 118); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 1, (3, 218); Ebu Davud, Salat 317, (1368)

“Sizden hiç birinizi ameli cennete sokmayacaktır ancak Allahın rahmetiyle cennete gireceksiniz .” (had. ansk.kütüb-i sitte 13/371)

” Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.”

“Cennet, size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Cehennem de böyledir. “(Buhari; rikak 29, Ahmed; 1/387, 413,2036)

Ömer bin Hattab:
Şöyle demiştir: Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem`den işittim, buyuruyordu ki: “Ameller (in kıymeti) ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettıği ne ise, eline geçecek olan ancak odur. Artık nâil olacağı bir dünyâ veya nikâh edeceği bir kadından dolayı hicret etmiş kimse varsa hicreti (Allâh‘ın ve Resûlünün rizâsına değil), sebeb-i hicreti olan şeye müntehîdir.”

Niyet amelden üstündür”

“KİMİLERİ CENNETLİK AMEL İŞLER AMA CEHENNEME GİDER, KİMİLERİ CEHENNEMLİK AMEL İŞLER AMA CENNETE GİDER.”

“Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar, O sadece sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.” (Müslim,birr,33; İbn Mace,Zühd,9; Ahmed Hanbel,2/285-539)

“Ey kalbleri döndüren Allah’ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl.” (Tirmizi, Da’avat 135, (3581)

İnsanlardan kaldırılacak olan ilk ilim huşudur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır!” dedi. (Kategori: İLİM BÖLÜMÜ/İlmin Kaldırılması Hadis No: 4127.kutubi sitte)

Müminlerin ruhları 7. kat göktedir. Orada cennetteki makamlarını seyrederler. (Deylemi) Kütübi Sitte. Kategori: iman ve islam hakkında / Kitabu’ul Emanet Hadis No: 0085

Deylemi RA dan rivayet edilen bir hadis:
“Allah bir kulunu sevdiği vakitte onu Zat-i Uluhiyetine hizmet etmek için seçer. Onu kadınla ve evlatla meşgul ettirmez.”

Tanım: Hz. Peygamber (sav)’in şu sözünü rivayet etmiştir: “Sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme.”

“Ya Rabbim, imanı ruhuma sindirdiğin gibi, kalbime sindir.” Kategori: (Fezail Bölümü/islam ümmetinin fazileti)

“YÜCE ALLAH KULUNU DÜNYA İLE KENDİSİNE LİKA ARASINDA SERBEST BIRAKTI O KULDA O’NA LİKAYI SEÇTİ ”

“Ya Resulallah kiminle oturalım?
Buyurdu:Görüşmesi size Allah’ı zikrettiren, konuşması ameliniz artıran ve ilmi size Allah’a ulaşmayı öğütleyen, ahiret iştiyakı veren kimselerle oturun.”

Resulullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurdu:”Allah-ü Teâlâ şöyle buyurdu:O kimse ki kazama rıza göstermez, belama sabretmez, nimetlerime de şükretmez, artık varsın Ben’den başka bir Rabb arasın…”

Resulullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurdu; “Salacağınız bir ip, sizi mutlaka Allah’a ulaştırır…”

Resulullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurdu:
“Allah-ü Teâlâ bir kulu severse, onu çeşitli denemelere tâbi tutar.”
Yani iptilaya uğratır. Kul o iptilalara sabrettiği takdirde ona üstünlük vererek sever. Şayet şükür yoluna girerse bu sefer ONU ZATINA SEÇER.”

“Ebu Hüreyre: “Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah`a KAVUŞUNCAYA kadar böyle devam eder.”

Resulullah (SAV) Efendimiz Rabb’ ından naklen anlatıyor:”Allah-ü Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Âdemoğlu, seni Kendim için yarattım. Eşyayı da senin için yarattım. O halde Kendim için yarattığımı, senin için yarattığımın ayarına düşürme.”

Resulullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurdu:”Her kim Allah için olursa… Allah onun için olur.”

“Bir kul İslam’a girer ve bunda SAMİMİ olursa daha önce yaptığı bütün hayırları Allah, lehine yazar, işlemiş olduğu bütün şerrleri de affeder.”

“Sahabe Hz.Muhammed (SAV) Efendimize soruyor:
–Ya Resulullah! Allah bizim cehenneme ya da cennete gideceğimizi biliyor mu?
–Biliyor.
–Cehennemlikler, cennete gidebilirmi?
Allah’ın Resulü:
–Hayır,diyor.
–Cennetlikler cehenneme gidebilir mi? diye soruyorlar.
–Hayır,diyor.
–O zaman biz niye buradayiz?,diyorlar ve Resulullah’tan ayrılıyorlar.Sabah namazında ayrılanların hepsi geri geliyor ve Resulullah’a tabi olmak suretiyle namaz kılıyorlar.
Resulullah diyor ki:
–Size ne oldu,niye geri döndünüz?
–Bizi bir güç buraya getirdi, diyorlar.”

“Kalbinizde dünya sevgisini söküp atmadıkça Allah ve Resulünün sevgisi gelip yerleşmez!”

“Gözünüzü açın! Size benim katımda sizin için Deccal’den daha korkutucu olan şeyi haber veriyorum. Gizli şirktir bu… Kişinin görenleri beğendirmek için kılmakta olduğu namazı süsleyip püslemesi bu cümledendir.” (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 163/6)

“Ümmetim icin açık şirkten korkmuyorum,asıl ümmetim icin korktuğum şey Deccal fitnesinden daha tehlikeli olan gizli şirktir.”

“Ümmetim artık güneşe, aya, puta, taşa, insana tapmayacak. Fakat Allah’ın rızasını unutacak, insanlar için amel ederek, dinlerini mahvedecekler.”

“Allah’ım fayda vermeyen ilimden, kabul olmayan amelden, müstecap olmayan duadan, huşu duymayan kalbten Sana sığınırım.”

“Benim için insanların en yakını ve en sevgilisi, her kim olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun takva sahibi (muttaki)olanlardır.”

“Bütün takva sahipleri (muttakiler) Muhammed(sa.v.)’in alidir.”

“Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur.”
“AMENU OLMADIKÇA CENNETE GİREMEZSİNİZ, BİRBİRİNİZİ SEVMEDİKÇE MÜMİN OLAMAZSINIZ.”

Peygamber Efendimiz (SAV); “Allah’tan cenneti istiyorsan kimseden bir şey isteme. Kimseden bir şey istemezsen ben kefilim, cennete de girersin, ALLAH’A DA ULAŞIRSIN.” buyurmuştur.“